Zpracování rud

zpracovani_rudKromě prodeje a pronájmu mobilních kluzišť a staveb pro sport a energetiku zajišťujeme také specializované služby v oblasti zpracování rud. Zaměřujeme se hlavně na:

  • Vyhledávání a přípravu energetických projektů na území Balkánu (zvláště v Albánii, Kosovu a Makedonii) a získávání koncesí k jejich realizaci.
  • Dodávky technologií na těžbu a zpracování nerostných surovin (nejčastěji chromu, niklu, manganu, titanu a bauxitu).
  • Dodávky technologií na separaci a recyklaci strusky z výroby feroslitin; zvláště ferochromu a feromanganu včetně současného odstranění ekologických zátěží.

 

Ukázkové projekty v oblasti zpracování rud

  • Obnovení a rozšíření těžby chromové rudy  v albánském Bureli (realizace 2009 – 2011)
  • Recyklace a separace strusky z výrobu ferochromu v albánském Bureli (realizace 2011)
  • Recyklace a separace strusky z výroby ferochromu v makedonském Tetovu (v přípravě).
  • Recyklace a separace strusky z výroby ferochromu a feromanganu na Ukrajině (v přípravě)

 

Jak vypadá projekt v oblasti zpracování rud v praxi? Podívejte se na příklad obnovení a rozšíření těžby chromové rudy v lokalitě Bureli v Albánii, na kterém jsme se podíleli v letech 2009 – 2011.

  • Celková investice do technologie a obnovy těžby byla cca 3 800 000 EUR.
  • Díky námi navržené technologii dokázal investor v průběhu dvou let zpracovat přibližně 400 000 tun strusky, která obsahuje přibližně 3 % zbytkového ferochromu.
  • Za více než 12 000 tun takto separovaného ferochromu investor utržil přes 12 200 000 EUR.

Napadá vás konkrétní projekt z oblasti zpracování rud, se kterým bychom vám mohli pomoci? Kontaktujte nás, rádi jej s vámi probereme.