Využití Vaší strojovny

Díky nízké spotřebě našich technologií, můžete kluziště připojit i ke stávající strojovně zimního stadionu a tím levně získáte další ledovou plochu pro trénink nebo veřejnost.