Služby

Odstranění reklamních polepů

polepy  polepy_2  polepy_3

Zajišťujeme odstranění reklamních polepů z mantinelů kolem kluziště:

  • dále vrácení mantinelů do původního stavu
  • odstranění polepů speciélní tepelnou lampou, odstranění lepidla
  • případně nátěr barvou.