Bratislava, Hlavné námestie

Mobilní kluziště na pódiu.

Pronájem, stavba pódia a dodávka.